GIẢNG VIÊN

KIỂM ĐỊNH 6 chuyên tổ chức các khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tập trung hoặc theo yêu cầu tại doanh nghiệp theo giấy phép số 14/2015/GCN do Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp.

Đăng ký dịch vụ