Khóa Huấn Luyện Phí 0 Đồng.

PHÍ 0 đồng cho các khóa huấn luyện an toàn lao động trực tuyến trên website: kiemdinh6.com.vn

Kiểm định 6 chung tay cùng người dân Việt Nam làm việc ý nghĩa trong thời gian dãn cách xã hội. Hãy tham gia trang bị kiến thức về an toàn lao động, chuẩn bị cho thời gian lao động an toàn cho bản than và những người xung quanh qua Wedside của KIỂM ĐINH 6 HUẤN LUYỆN TRỰC TUYẾN


Admin | 09/09/2021 15:53:28
Đăng ký dịch vụ